Kultur & Miljö

Syftet är att i linje med Handelsföreningens målsättning arbeta för att skapa ett bra klimat för både handel och näringsliv i Halmstad, genom ett bättre engagemang inom kultur och miljöområdet. 

Detta skall ske bl.a. genom att vi mer aktivt arbetar för att påverka, bevaka, synas och ställa krav samt med ett ökat samarbete, t.ex:

  • att vi blir remissinstans till kommunen ang. kultur och miljöfrågor
  • att vi aktivt engagerar oss vid framtagandet av kommunens nya översiktsplan “Framtidsbild 2030 - Halmstads Kommun”
  • att vi inventerar och lyfter fram goda exempel på hur olika företag och andra kommuner gjort för positiva insatser inom kultur och miljöområdet
  • att vi samverkar med de andra arbetsgrupperna inom vår Handelsförening: Stadsbyggnad & Kommunikation samt Socialt ansvarstagande & Utbildning.
  • att vi skall ta fram förslag på kompl. kriterier för Stipendier till studerande samt till                   Det Stora Ekonomipriset, att de skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling 

Just nu driver vi som en av våra hjärtefrågor Bastionen och Norre Katts Park, en unik plats i Halmstads centrum som kommit i skymundan.

 

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »